top of page

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring 2020-2023

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

JULE Fotografie

Jule Theunissen

 

1. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe van JULE Fotografie. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk.

Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.

 

De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding (vermelding van JULE Fotografie of gebruik van foto's met logo) te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.

 

Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden of het plaatsen van een filter over de foto. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële dan wel non-profit) bedrijven (of wedstrijden) zonder toestemming.

 

2. Fotosessie

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotograaf altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd en de klant de aanbetaling betaald heeft.

Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze uiterlijk twee weken voor het plaatsvinden van de fotoshoot contact op met de fotografe.

 

JULE Fotografie is voor een optimaal resultaat mede afhankelijk van de personen die gefotografeerd worden en stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan instructies die niet opgevolgd worden of weersomstandigheden.

Als men tijdens een reportage ergens ontevreden over is, verzoekt JULE Fotografie dit direct te melden aan fotografe.

Dat geeft fotografe namelijk de kans om er direct iets aan te doen. Er zal ten allen tijden gekeken worden naar een passende oplossing. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 

3. (Aan)betaling

Nadat er een plek gereserveerd is, dient de klant 65 EUR aan te betalen. Na de betaling is de boeking definitief.

De aanbetaling is niet restitueerbaar. Het restant bedrag wordt binnen een week na de shoot betaald. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief reiskosten. Na de boeking van de fotoshoot is er tot 2 weken voor aanvang de mogelijkheid tot wijzigen van de tijd en/of data (in samenspraak met JULE Fotografie).

Bij annulering (of verplaatsing) met een geldige reden ontvangt de klant een cadeaubon ter waarde van de betaalde aanbetaling.

 

4. Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Kortingsbonnen/kortingen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij JULE Fotografie en zijn 1 jaar geldig. Uitzonderingen gelden indien anders afgesproken tussen klant en fotografe. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. 

 

Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle cadeau gegeven reportages. Reportages vinden plaats op afspraak, wees op tijd met het reserveren van je gewenste datum om teleurstelling te voorkomen.

 

5. Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om kosteloos een afspraak te verzetten. Gelieve dit zo vroeg mogelijk door te geven, bij voorkeur minimaal 48 uur voorafgaande aan de fotoshoot. Bij niet komen opdagen van de klant (er wordt maximaal een half uur gewacht) brengt de fotograaf 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Indien JULE Fotografie de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden.

 

Bij een annulering:

• Bij annulering (zonder geldige reden) binnen 48 uur voor aanvang wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

• Bij annulering (zonder geldige reden) binnen 24 uur wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

• Bij annulering op de dag zelf, wordt altijd 100% in rekening gebracht plus de eventuele gemaakte reiskosten.

 

Kosteloos wijzigen van de fotoshoot is alleen mogelijk mits zich een ernstig voorval voordoet. Met een ernstig voorval worden onvoorziene zaken als een ongeval of overlijden eerste graad, een onvoorziene ziekenhuisopname of complicaties bij de zwangerschap bedoeld.

 

Bij annulering (of verplaatsing) met een geldige reden (zie bovenstaande alinea) ontvangt de klant een cadeaubon ter waarde van de betaalde aanbetaling.

Op bruidsfotografie zijn andere voorwaarden van toepassing.

 

6. Aansprakelijkheid

JULE Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. JULE Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.

 

7. Website

JULE Fotografie streeft ernaar om alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. JULE Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt. JULE Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

8. Privacy verklaring

 

Deze verklaring is van toepassing op alle door JULE Fotografie geleverde producten en diensten.

JULE Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

JULE Fotografie verzamelt persoonlijke gegevens van klanten zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor o.a. afspraken goed laten verlopen en correspondentie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. JULE Fotografie zal in geen enkel geval gegevens als adres, telefoonnummer, emailadres delen met derden. 

​Dit privacy statement is opgesteld op 01-01-2020

bottom of page